OMEZENÍ A ZMĚNY KVŮLI EPIDEMIE COVID-19

Epidemie COVID-19 způsobená virem  SARS-CoV-2 – se dotýká a omezuje nás všechny, proto jen připomínáme, že všechna přátelská utkání jsou ZRUŠENA a hlavní soutěže našich mužstev do odvolání pozastavena. 

Prosíme všechny, ať jsou ohleduplní k sobě i k ostatním.

Přejeme pevné zdraví a brzy na viděnou.

FKKLnS