PF 2019

 

Přejeme všem příznivcům, sponzorům, trenérům a hráčům dobrý rok 2019!

Nechť Vás optimismus neopouští, zdraví máte pevné a fotbal Vás baví!