POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Logo_FK_Ledec-1
Pozvánka na valnou hromadu FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou

Datum konání:    16. dubna 2021 od 18.30 hod

Místo konání:     Městský stadion, Ledeč nad Sázavou

 

Návrh programu jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba předsednictva
 4. Volba mandátové komise
 5. Volba návrhové komise
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnosti v roce 2020 a plán na rok 2021
 8. Zpráva o hospodaření FK v roce 2020 a výhled na rok 2021
 9. Zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2020
 10. Volba nového výkonného výboru
 11. Volba kontrolní a revizní komise
 12. Seznámení s výsledky voleb do orgánů klubu
 13. Diskuze
 14. Zpráva návrhové komise
 15. Usnesení a závěr