POZVÁNKA NA  VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA  VALNOU HROMADU

Fotbalového klubu Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s.

která se koná dne 22.dubna  2020 od  18:30 hodin

 

 místo konání: 

restaurace U Řeky, Ledeč nad Sázavou

 

Návrh programu jednání

 1. Zahájení  
 2. Schválení programu jednaní
 3. Volba předsednictva
 4. Volba mandátové komise
 5. Volba návrhové komise
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva o činnost v roce 2019 a plán na rok 2020
 8. Zpráva o hospodaření FK v roce 2019 a výhled na rok 2020
 9. Zpráva kontrolní a revizní komice za rok 2019
 10. Volba nového výkonného výboru 
 11. Volba kontrolní a revizní komise
 12. Seznámení s výsledky voleb do orgánů klubu
 13. Diskuse
 14. Zpráva návrhové komise
 15. Usnesení a závěr.

V Ledči nad Sázavou  dne 13. března 2020 

 

…………………………………….

předseda FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, z.s.