Zpráva o činnosti FK Kovofiniš Ledeč n.S., z.s. za rok 2019 a plán na rok 2020.

Zpráva o činnosti FK Kovofiniš Ledeč n.S., z.s. za rok 2019 a plán na rok 2020.

 

Chtěl bych všechny přítomné v krátkosti seznámit s činnosti klubu v minulém roce.

Činnost rozdělím na část sportovní a ostatní, hlavně organizační.

Úvodem: fotbalový klub má 182 členů, z toho je 124 dětí a mládeže. To představuje 68% členů. Toto považujeme za úspěch v činnosti.

 

Sportovní činnost.

V první polovině roku, kam spadá ročník 2018/19, měl klub dobré výsledky. 

Úspěchy:

A mužstvo mužů se umístilo   ve třetím roce účasti v Krajském přeboru na 3. místě, když neudrželo náskok pěti bodů, který mělo na prvním místě po podzimu. V ročníku 19/20 je v současné době mužstvo na 10. místě.

B mužstvo mužů se v okresním přeboru v prvém roce umístilo na 3. místě. To bylo pro mužstvo úspěch., V letošním ročníku po podzimní části na druhém místě se stejným počtem bodu jako mužstvo na první příčce.

Dorost – mužstvo se v prvním roce v okresním přeboru, který se hraje systémem 7 + 1 umístilo na 4. místě. V tomto ročníku (19/20) je po podzimní části na prvním místě. Cílem všech je okresní přebor vyhrát a postoupit zpět do krajské 1.A třídy, kde je již hraje fotbal v počtu 10 + 1.

Mužstvo starších žáků v sezóně 2018/19  skončilo na 2. místě okresního přeboru ( 7 + 1). V letošním roce je mužstvo po podzimní části na 1.místě.

Jak dorost, tak i družstvo starších žáků vystupuje jako společné družstvo se Sokolem Hněvkovice. Chtěli jsme tím umožnit hraní soutěže i pro mladé hráče Hněvkovic. Přes tento dobrý záměr se to však moc neujalo. Z Hněvkovic hrají 2-3 hráči. Snad se to bude zlepšovat s tím, jak bude přibývat dětí v Hněvkovicích, které po přípravce budou chtít hrát dále  fotbal.

Mužstvo mladších žáků. Sezónu 2018/19  hráli  mladší žáci  v okresním přeboru Kutná Hora. Důvodem byla skutečnost, že mohli  hrát soutěž 7 + 1. Družstvo skončilo v druhé polovině tabulky. V této sezóně hrají ml. žáci v okresním přeboru Havlíčkův Brod (5 + 1) a jsou na 1. místě.

Mužstva starší a mladší přípravky se účastnila řady turnajů, které organizuje Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod s dobrými výsledky. Toto je vlastně naše nejdůležitější činnost, ze které v dalších letech chceme zajistit dostatek hráčů pro mládežnické kategorie.

K tomu nám přispívá i předpřípravka dětí ve věku 5-6 let (některé děti i mladší), kterou vedou v současné době tři trenérky.

Ostatní oblasti činnost fotbalového klubu

Údržba travnatého povrchu fotbalového hřiště.

V  roku 2019 pokračoval ve  správcovství Městského stadiónu Fotbalový klub, který se dohodl s panem Mirkem Červeným na pokračování správcovství. O praní dresů a úklid kabin se po paní Tvrdíková, která ukončila tuto činnost z důvodu starosti o rodiče. Od podzimu pracuje na DPP paní Hourová. S její práci jsme naprosto spokojeni.

Hřiště Plácky

Tady se nám konečně daří dovézt povrch hřiště do stavu, kdy je plně využitelný pro tréninky všech mužstev. Od poloviny května se využívá hřiště na  tréninky všech družstev podle plánu minimálně 1 x týdně. 

Různé

Zvýšil se počet trenérů u mládeže, což je velmi dobrá skutečnost. Chtěli bychom ještě přibrat další trenéry, kterým zajišťujeme školení.

Dotace od vyšších orgánů

V roce 2019 jsme byly podpořeny zvýšenými dotacemi od MŠMT, dále od FAČRu a  ČUS. Tyto dotační programy byly z 90%  zaměřeny na podporu sportu dětí a mládeže. Z těchto dotací se nám podařilo odměnit všechny trenéry dětí a mládeže. Výše dotací je 280000,- Kč. 

Sponzorské příspěvky

Bez těchto příspěvků, které představují částku 401500,-Kč, by klub nemohl prováděn činnost na takové výši jako doposud. Z toho Města na činnost přispělo ve výši 80000,- Kč.

Organizační 

Stávající výkonný výbor měl v roce 2019 pět členů. Sestává se z členů :Vratislav Nosek, předseda klubu, Pavla Storože, sekretáře klubu, Romana Anděla, který má na starosti prezentaci klubu a Martina Brože a Mildu Šimka, zástupců trenérů mládeže.  

Dále ve výboru pracují členové FK Mojmír Musil, Miloš Vavřička a Jiří Lhotka.

Plán na rok 2019 a jeho plnění.

  1.  Zajistit pro sezonu 2018/19 účast všech dětských a mládežnických mužstev, včetně družstva dorostu.     Splněno.
  2. Sestavit společně s TJ Sokol Hněvkovice sdružená mužstva v kategorii mladších, starších žáků a dorostu.    Splněno, přesto jsme čekali větší zapojení hráčů z Hněvkovic
  3. Od nové sezóny využívat zrekonstruované hřiště Plácky pro tréninky družstev. Podařilo se realizovat v druhé polovině roku 2019.
  4. Zlepšit informovanost o dění ve fotbalu v Ledči.  Průběžně se plní.
  5. Snažit se o zvýšení počtu trenérů dětí a mládeže.   Daří se částečně.

 V Ledči nad Sázavou  dne 22. dubna 2020. 

…………………………………….

Vratislav Nosek, předseda FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou,z.s.