Historické okénko: 80. výročí od vzniku klubu AFK Ledeč

Na jaře roku 1942 byl oficiálně založen jeden z předchůdců dnešního ledečského fotbalového klubu – klub AFK (Athlet. Football. Klub) Ledeč.

Tento klub vznikl poté, co klub SK. Ledeč ukončil v roce 1939 činnost. Od roku 1939 probíhala snaha provozovat fotbalový klub pod hlavičkou SK MNS Ledeč. MNS (Místní národní souručenství) Ledeč se snažilo včlenit fotbalový oddíl do svého sportovního odboru v letech 1939 – 1940. S přesnou určitostí nevíme, co se přesně dělo v ledečském fotbale na přelomu let 1940/1941, nesporným faktem ovšem je, že v první polovině roku 1941 začíná klub klub veřejně vystupovat pod názvem AFK Ledeč nad Sázavou. Ledečský klub hraje své zápasy pod touto hlavičkou minimálně od června 1941, kdy se objevují zmínky v dobových novinách. Referát ze zápasu s Lípou u Německého Brodu je první doposud nalezenou písemnou zmínkou.

Již v říjnu roku 1941 podává klub AFK Ledeč oficiální přihlášku do Československého svazu footballového (ČSF). Nicméně až 10.1.1942 obdržel přípravný výbor AFK povolení od úřadů k založení klubu.

17. dubna 1942 byl AFK Ledeč přijat za člena ČSF, který jej zařadil do Středočeské župy. Toto své rozhodnutí v červnu 1942 ČSF změnil a přeřadil Ledeč s konečnou platností do Východočeské župy footballové (VŽF).

30. dubna 1942 se v hotelu Sázava uskutečnila ustanovující valná hromada sportovního klubu AFK Ledeč. Členy přípravného výboru byli tito pánové: Dr. Jan Ječmínek (předseda přípravného výboru), Rudolf Kotrhonz, Josef Boudník. Schůze se zúčastnilo dalších 27 pozvaných osob. Ve své úvodní řeči sdělil Dr. Ječmínek mj. následující okolnosti související s utvořením nového klubu AFK: „V městě Ledči existoval dříve sportovní klub SK Ledeč n. S., který nerozvážným oznámením svých funkcionářů dohlédacímu spolkovému úřadu zanikl a to podle spolkového katastru v r. 1939 byl v evidenci spolků vymazán. Klub SK Ledeč musil by i jinak zaniknouti dnem 30.6.1939 v důsledku nehlášení činnosti. Vědomi si významu sport. klubu v městě Ledči n. S., rozhodli se shora jmenovaní členové přípravného výboru pokusiti se o utvoření nového spolku, kterážto snaha setkala se s příznivým výsledkem, neboť výměrem zakl. zam. úřadu v Praze ze dne 10.1.1942 č. 569/6 – 1941 odst. 19 bylo povoleno vytvořiti spolek s názvem „Atleticko footbalový klub Ledeč n. S., zkráceně AFK Ledeč n. S. se sídlem v Ledči n. S.“. Dále ve své řeči sděluje jednotlivá ustanovení schválených spolkových stanov a zvlášť podtrhuje účel spolku, tj. „pěstovati a propagovati veškeren sport a pracovati k jeho zdárnému vývoji.“ Valná hromada si jednohlasně aklamací zvolila jako prvního předsedu klubu Dr. Jana Ječmínka, povoláním komisaře politické správy. Členy 14 členného výkonného výboru pak byli zvoleni: Dr. Soukup, Fero Hanikovič, Jan Sejkora, Josef Laštovička, Dalibor Šafránek, František Pšenička, Bedřich Skalický, Václav Fikar, Dr. prof. Burian, Jaroslav Stejskal, František Báborský, Josef Boudník, Bohumír Kalivoda a Rudolf Kotrhonz (jednatel klubu). Za náhradníky byli zvoleni: Lola Novopacký, Josef Černý st.. Za revizory účtů zvoleni: Jaroslav Janeček, Josef Pleskot, za náhradníka revisorů účtů zvolen Josef Pecha. Všichni zvolení volbu přijali a tím došlo k ustavení se klubu AFK Ledeč n. S.

V srpnu 1942 se pak AFK. Ledeč přihlásil do soutěží VŽF a byl župou v září 1942 zařazen pro sezónu 1942/1943 do nejnižší III. třídy, 2. okrsku, kde byli jeho soupeři týmy SK Třemošnice, SK Kaňk, SK Sparta Žleby, SK STAR Tupadly a SK Krchleby.