Výročí 80 let od transportu ledečských Židů se citlivě dotýká i historie ledečského fotbalu

Ve čtvrtek 9. června 2022 se v Ledči nad Sázavou uskuteční vzpomínkové setkání při příležitosti 80. výročí transportu židovských obyvatel Ledče a okolí do nacistických vyhlazovacích táborů. Vzpomínkové akce proběhnou od 15:00 na ledečském vlakovém nádraží a od 16:00 v ledečské synagoze.

Jak uvádí Bc. Zuzana Ulrichová ve své diplomové práci věnované historii židovského osídlení Ledče nad Sázavou, transportem, který znamenal konec židovské komunity v Ledči nad Sázavou, odjelo naplnit svůj strašlivý osud čtyřicet pět Židů. Nikdo z nich se zpět do Ledče nevrátil, všichni zahynuli v koncentračních táborech poblíž běloruského města Minsk. Na jejich památku je v ledečské synagoze pamětní deska se jmény všech, kdož byli násilně odvlečeni ze svého bydliště 9. června 1942.

Mezi posledními čtyřiceti pěti ledečskými Židy, kteří z města odjeli 9. června 1942, byli také ledečští podnikatelé Josef Reich (nar. 21.5.1858, obchodník v Koželské ul. č. 205, dnes zde sídlí obchod s galanterií), Karel Reich (nar. 21.11.1890, obchodník) a Robert Bondy (nar. 27.5.1891, obchodník s potravinami). Všichni tři ledečští občané působili ve 20. a 30. letech rovněž jako funkcionáři a aktivní členové sportovního klubu S. K. Ledeč nad Sázavou. Josef Reich oslavil v roce 1932 10 let ve funkci pokladníka klubu. Karel Reich byl v roce 1930 zvolen členem klubového výboru. Robert Bondy působil jako člen výboru klubu a předseda zábavního výboru. Tito a další židovští obchodníci také sponzorsky podporovali činnost sportovního klubu. V souvislosti s ledečskými Židy zapojenými do činnosti ledečského (nejen) fotbalového klubu nelze nezmínit osobu Willy Otto Mahlera (3.11. 1909 Německý Brod – 19.1.1945 Dachau), významného židovského sportovního novináře a především předválečného funkcionáře klubu AFK. Německý Brod, který svou činností a prací ve 20. a 30. letech 20. století významně  podporoval fotbal a obecně i sport v Posázaví, a to i v Ledči.

Jak známo, nejen ledečští Židé se po 15. březnu 1939 stali lidmi druhé kategorie a nacistická okupační správa Protektorátu Čechy a Morava postupně zostřovala jejich perzekuci, a tak zmínky o klubové činnosti těchto členů již ve 40. letech 20. století v dobových novinách nenajdeme. 

Klub FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou se hrdě hlásí k odkazu svého předválečného předchůdce S.K. Ledeč nad Sázavou a věnuje tichou vzpomínku na jeho tragicky zesnulé bývalé členy. Čest jejich památce.