Nábory a sportovní dny

V posledních týdnech se na ledečském stadionu konalo hned několik akcí na podporu sportování dětí. Ta poslední pak zapojila téměř všechny školou povinné (T-Mobile Olympijský běh a Den ledečského sportu). 

Fotbalový klub sám pak uspořádal 24.5.2019 za podpory Fotbalové asociace ČR akci zaměřenou na nábor nových fotbalistů. Více informací a video níže.

V rámci akce „Měsíc náborů“ proběhla v Ledči n. S. historicky poprvé akce na seznámení dětí s fotbalem, a to s podporou Fotbalové asociace ČR.
Dopolední program byl rozdělen do dvou bloků (první pro předškoláky ze všech ledečských mateřských škol, druhý pak pro všechny první třídy základních škol). Atmosféra nabitá chutí dětí sportovat a bavit se byla podpořena organizátory, kteří se rekrutovali z řad fotbalistů a trenérů. Na 7 stanovištích plnily děti úkoly a/nebo se bavily dovednostními soutěžemi.
Troufáme si tvrdit, že se všichni zúčastnění, i přes horké počasí, královsky bavili a pedagogický dozor kvitoval naši snahu s povděkem. Každý z malých účastníků si nakonec odnesl drobné dárky a akce přispěla k pozitivní prezentaci fotbalu.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wdW9_kAOKHg